Author Picture

Adam Phillips

Adam Phillips (1954) je britský psychoterapeut a esejista. Od roku 2003 je hlavným zodpovedným editorom série prekladov diel Sigmunda Freuda. Je autorom niekoľkých kníh z oblasti psychoterapie i dejín psychoterapie, zvlášť sa venuje Sigmundovi Freudovi. Je tiež pravidelným prispievateľom London Review of Books.

Ako sa z Freuda stal FREUD. Zrod psychoanalytika.

Ako sa z Freuda stal FREUD je príbeh mladého Sigmunda a jeho životného osudu, ktorý ho priviedol k titulu otec psychoanalýzy. Adam Phillips, popredný odborník venujúci sa Freudovmu životu, sa zameral na doteraz nezdokumentovaný život mladého chlapca vyrastajúceho v moravskom mestečku Příbor až po kariéru úspešného akademika a lekára. Freud bol najstarším, a protežovaným, synom židovských prisťahovalcov z východnej Európy. Phillips naznačuje, že psychoanalýza, ktorú Freud vymyslel, je odrazom psychológie imigranta. Psychoanalýza bola Freudov spôsob, ako sa vyrovnával s osudom Židov v Európe na konci 19. a začiatku 20. storočia. Bolo to obdobie paradoxov – na jednej strane nebývalej slobody, na druhej rýchlo rastúceho útlaku.

14,90