Author Picture

Dušan Kováč

Dušan Kováč (1942) je významný slovenský historik a spisovateľ. Pôsobil ako riaditeľ Historického ústavu SAV, kde momentálne pracuje ako vedecký pracovník. Bol členom predsedníctva SAV a predsedom Slovenského národného komitétu historikov. Vo svojom výskume sa venuje slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a prvej polovice 20. storočia. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria Dejiny Slovenska (1998) či Slovensko v 20. storočí, I. zväzok (2004). Je autorom a spoluautorom množstva vedeckých a popularizačných prác vydaných na Slovensku i v zahraničí. Aktívne sa zapája do intelektuálneho a kultúrneho života Slovenska. Publikoval básne a prózu, píše rozhlasové hry, poviedky a eseje.

Na ceste k poznaniu. Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom

Kniha Na ceste k poznaniu odhaľuje kľúčové momenty zo života Dušana Kováča, jedného z najvýznamnejších slovenských historikov. Cez rozhovor s Miroslavom Michelom sa čitateľ vydá na poznávaciu cestu naprieč slovenským dejepisectvom ‒ od jeho skľučujúceho zovretia dogmami marxizmu-leninizmu až po úspešné etablovanie na medzinárodnej scéne. Tejto premene vďačíme do veľkej miery práve Dušanovi Kováčovi.

Na ceste k poznaniu však nie je len o pomalom, no húževnatom dobiehaní svetovej historiografie. Je o zodpovednosti, ktorú so sebou priniesli funkcie riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, predsedu Slovenského komitétu historikov, predsedu Slovenskej historickej spoločnosti či vedeckého sekretára predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Nepovšimnuté neostali ani súkromný život, záľuby, šport, humor či inšpirácie pri písaní krásnej literatúry.

9,90