Author Picture

Erika Lorraine Milam

Erika Lorraine Milam je historička a antropologička pôsobiaca na Princeton University v Spojených štátoch. Študovala biológiu na Carleton College a na University of Michigan, doktorát získala z dejín vedy na University of Wisconsin. Pôsobila na Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte v Berlíne a tiež na University of Maryland.
Zaoberá sa dejinami modernej vedy, zvlášť evolučnou teóriou. Vo svojom výskume sa špecializuje na výskum postupov a metód, ktoré slúžia vedcom pri porovnávaní správania zvierat a ľudí, od sexu až po násilie. Je autorkou niekoľkých úspešných kníh a štúdií. Knihu Looking for a Few Good Males: Female Choice in Evolutionary Biology vydala v roku 2010.

Zopár správnych chlapov

Prečo si samičky zvierat vyberajú istý typ samčekov? Ako vedci vysvetľujú ich voľbu a ako sa toto biologické dedičstvo prejavuje u ľudí? Nad týmito otázkami sa zamýšľa historička Erika Lorraine Milam, ktorá v knihe Zopár správnych chlapov analyzuje vedecké výskumy sexuálneho správania v súvislosti so ženským výberom. Výsledkom je fascinujúca sonda do bádania o sexuálnom výbere od čias Charlesa Darwina až po modernú sociobiológiu. Prináša odpoveď na otázku, ako naše sociálne a kultúrne predsudky ovplyvňovali výskum a či sú jeho výsledky podmienené rodovými kritériami. Ponorte sa do sveta „dámskej volenky“ v evolučnej biológii.

 

Kúpite napríklad tu:

Martinus, Artforum, Panta Rhei

18,90