Author Picture

Ivan Kamenec

Ivan Kamenec (1938) je jeden z najvýznamnejších slovenských historikov. Pracuje ako vedecký pracovník na Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí, najmä obdobie Slovenského štátu (1939 – 1945) a problematiku holokaustu na Slovensku. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria knihy Po stopách tragédie (1991) a Tragédia politika, kňaza a človeka: Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947 (1998 a rozšírené vydanie 2013). Je autorom a spoluautorom mnohých ďalších vedeckých i populárno-vedeckých publikácií. Aktívne sa zapája do intelektuálneho a kultúrneho života, získal niekoľko významných ocenení vrátane štátneho vyznamenania – Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied.

Rozhovor s dejinami

Rozhovor s dejinami odkrýva život jedného z našich najznámejších historikov Ivana Kamenca. V rozhovore s Miroslavom Michelom prevedie čitateľa chodbami Historického ústavu SAV, odhalí radosti aj strasti historikovho remesla a nahliadne do zákulisia rozdvojeného dejepisectva. Životný príbeh nestora slovenskej historiografie sprevádzajú jedinečné fotky zo súkromného archívu.

 

Kúpite napríklad tu:

Martinus, Artforum, Panta Rhei

10,90