Author Picture

Jozef Hyrja

Mgr. Jozef Hyrja, M.A. vyštudoval odbor história na Prešovskej univerzite so zameraním na Blízky východ a dejiny islámu. Ďalej študoval na Paideia – European Institute for Jewish Studies in Sweden (Európsky inštitút pre židovské štúdiá vo Švédsku) a na International School for Holocaust Studies (Medzinárodná škola pre výskum holokaustu) pri Jad Vašem v Jeruzaleme. V roku 2019 obhájil titul M.A. na Hochschule für Jüdische Studien (Vysoká škola pre židovské štúdiá) v Heidelbergu. Je členom redakčnej rady časopisu HistoryLab.sk a časopisu Kehila. V súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Historickom ústave SAV.

Tisovi poza chrbát. Príbehy odporu voči ľudáckemu režimu

Kniha Tisovi poza chrbát predstavuje príbehy odporu voči ľudáckemu režimu, ktoré pootvoria dvere do neprebádaného sveta malých aj veľkých hrdinských činov obyčajných ľudí. Slovenskí vedci a publicisti píšu o viac i menej známych osobnostiach, ktoré sa nebáli postaviť Tisovi, gardistom ani vlastnému strachu. O jednotlivcoch, ktorí mali silu, odhodlanie a odvahu konať „poza Tisov chrbát“. Dočítate sa o študentoch, ktorí sa nepoddali štátnej propagande, o ženách, ktoré bojkotovali potratovú politiku, o diplomatoch, ktorí neposlúchli svojich nadriadených, o vojakoch, ktorí sa búrili proti ľudáckym veliteľom, o rodinách, ktoré napriek hrozbe pomáhali spojeneckým pilotom aj ženách a mužoch, ktorí riskovali svoje životy v boji proti režimu so zbraňou v ruke. Ako bonus kniha prináša text o Jozefovi Tisovi a jeho interakciách so židovskou komunitou – od kamarátov z detstva a spolužiakov, cez donorov či nadriadených, až po lekárov a právnikov, s ktorými bol jeho život prepletený.

 

Kúpite napríklad tu:

Martinus, Artforum, Panta Rhei

19,90