Author Picture

Miroslav Michela

Miroslav Michela (1978) je historik, ktorý od roku 2002 pôsobí na Historickom ústave SAV a od roku 2009 aj na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje predovšetkým problematike nacionalizmu, politikám pamäti a dejinám rôznych alternatívnych hnutí v 20. storočí. Dlhodobo sa zaujíma i o problematiku slovenskej historiografie. Je autorom dvoch monografií a desiatok odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí. Vo vydavateľstve HADART Publishing mu vyšla kniha rozhovorov s Ivanom Kamencom Rozhovor s dejinami a kniha rozhovorov s Dušanom Kováčom Na ceste k poznaniu.

Na ceste k poznaniu. Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom

Kniha Na ceste k poznaniu odhaľuje kľúčové momenty zo života Dušana Kováča, jedného z najvýznamnejších slovenských historikov. Cez rozhovor s Miroslavom Michelom sa čitateľ vydá na poznávaciu cestu naprieč slovenským dejepisectvom ‒ od jeho skľučujúceho zovretia dogmami marxizmu-leninizmu až po úspešné etablovanie na medzinárodnej scéne. Tejto premene vďačíme do veľkej miery práve Dušanovi Kováčovi.

Na ceste k poznaniu však nie je len o pomalom, no húževnatom dobiehaní svetovej historiografie. Je o zodpovednosti, ktorú so sebou priniesli funkcie riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, predsedu Slovenského komitétu historikov, predsedu Slovenskej historickej spoločnosti či vedeckého sekretára predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Nepovšimnuté neostali ani súkromný život, záľuby, šport, humor či inšpirácie pri písaní krásnej literatúry.

9,90

Rozhovor s dejinami

Rozhovor s dejinami odkrýva život jedného z našich najznámejších historikov Ivana Kamenca. V rozhovore s Miroslavom Michelom prevedie čitateľa chodbami Historického ústavu SAV, odhalí radosti aj strasti historikovho remesla a nahliadne do zákulisia rozdvojeného dejepisectva. Životný príbeh nestora slovenskej historiografie sprevádzajú jedinečné fotky zo súkromného archívu.

 

Kúpite napríklad tu:

Martinus, Artforum, Panta Rhei

10,90