Author Picture

Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno (1903 – 1969) bol významný nemecký filozof, sociológ, psychológ, muzikológ, estetik a spolu s M. Horkheimerom, E. Blochom alebo E. Frommom jedným z najvýznamnejších predstaviteľov kritickej teórie „frankfurtskej školy“. Ústrednou témou jeho kritických reflexií bola európska kultúra a jej zložky, najmä hudba. Študoval filozofiu, psychológiu aj hudobnú kompozíciu.

Po nástupe nacizmu k moci z Nemecka emigroval, najprv do Spojeného kráľovstva a v roku 1938 do Spojených štátov. Do Nemecka sa vrátil až v roku 1950, kde neskôr pôsobil na univerzite vo Frankfurte. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších estétov, filozofov a esejistov 20. storočia. Jeho práce výrazne ovplyvnili európske hnutie Nová ľavica.

Aspekty nového pravicového radikalizmu

V apríli roku 1967 predniesol Theodor W. Adorno, významný nemecký filozof a sociológ, na pôde Viedenskej univerzity prednášku, ktorá nie je z dnešného pohľadu len bežným historickým dokumentom. Adorno analyzoval ciele, zdroje a taktiku nového pravicového radikalizmu svojej doby. Na príklade nemeckej radikálne pravicovej strany NPD, ktorá zaznamenala v dobových prieskumoch prekvapivé úspechy, skúma dôvody, prečo mali extrémistické hnutia v Nemecku ohlas aj dvadsať rokov po porážke nacizmu. Adornova prednáška zostáva dodnes až mrazivo aktuálna. Aspekty nového pravicového radikalizmu sú ako odkaz vo fľaši, ktorý sa práve vyplavil na brehy súčasnosti a ani po päťdesiatich rokoch nestratil nič zo svojej pravdivosti.

 

Kúpite napríklad tu:

Martinus, Artforum, Panta Rhei

8,90