Nová recenzia na knihy rozhovorov so slovenskými historikmi

Nová recenzia na knihy rozhovorov so slovenskými historikmi

Známy český historik Martin Nodl recenzoval obe knihy rozhovorov Miroslava Michelu, Rozhovor s dejinami i Na ceste k poznaniu v časopise Souvislosti – revue pro literaturu a kulturu (č. 1/2021 zo 16. apríla).

V plnom znení si ju môžete prečítať po kliknutí na “Glosy historické Martina Nodla LXXVII” tu: http://souvislosti.cz/OLD/index.php

Nová recenzia na knihu Superveľmoc? Všetko čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne

20. apríla 2021

Nová recenzia na knihu Strácame Zem

20. apríla 2021