Rozhovor s Evou Škorvánkovou v týždenníku Téma

Rozhovor s Evou Škorvánkovou v týždenníku Téma

V novom čísle týždenníka TÉMA nájdete rozhovor s Evou Škorvánkovou z Katedry všeobecných dejín FiF UK v Bratislave o tom, ako sa žilo v ľudáckej Slovenskej republike. Vysvetľuje, že predstava blahobytného a sociálne spravodlivého štátu je naozaj len predstavou. Chýbali základné potraviny, ľudia hladovali a v komplikovanej situácii boli najmä ženy. Ide o tému, ktorej sa venovala i v jednej zo svojich kapitol v knihe Tisovi poza chrbát. Nenechajte si to ujsť!

Nový Podcast Stanica Kozia 20 o knihe Superveľmoc?

22. marca 2021

Nový kanál na youtube priblíži príbehy z knihy Tisovi poza chrbát a ich autorov

22. marca 2021