Začiatkom februára vyjde druhý zväzok edície Légo

Začiatkom februára vyjde druhý zväzok edície Légo

HADART Publishing otvorí rok 2021 druhým zväzkom edície rozhovorov Légo. Tentokrát pôjde o rozhovor Miroslava Michelu a Dušana Kováča s názvom Na ceste k poznaniu.

Kniha Na ceste k poznaniu odhaľuje kľúčové momenty zo života Dušana Kováča, jedného z najvýznamnejších slovenských historikov. Cez rozhovor s Miroslavom Michelom sa čitateľ vydá na poznávaciu cestu naprieč slovenským dejepisectvom ‒ od jeho skľučujúceho zovretia dogmami marxizmu-leninizmu až po úspešné etablovanie na medzinárodnej scéne. Tejto premene vďačíme do veľkej miery práve Dušanovi Kováčovi.

Na ceste k poznaniu však nie je len o pomalom, no húževnatom dobiehaní svetovej historiografie. Je o zodpovednosti, ktorú so sebou priniesli funkcie riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, predsedu Slovenského komitétu historikov, predsedu Slovenskej historickej spoločnosti či vedeckého sekretára predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Nepovšimnuté neostali ani súkromný život, záľuby, šport, humor či inšpirácie pri písaní krásnej literatúry.

Dušan Kováč (1942) je významný slovenský historik a spisovateľ. Pôsobil ako riaditeľ Historického ústavu SAV, kde momentálne pracuje ako vedecký pracovník. Bol členom predsedníctva SAV a predsedom Slovenského národného komitétu historikov. Vo svojom výskume sa venuje slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a prvej polovice 20. storočia. Medzi jeho najvýznamnejšie práce patria Dejiny Slovenska (1998) či Slovensko v 20. storočí, I. zväzok (2004). Je autorom a spoluautorom množstva vedeckých a popularizačných prác vydaných na Slovensku i v zahraničí. Aktívne sa zapája do intelektuálneho a kultúrneho života Slovenska. Publikoval básne a prózu, píše rozhlasové hry, poviedky a eseje.

Knihu Tisovi poza chrbát si všimli i v Čechách

24. januára 2021

Mao Ce-tung je v modernej Číne stále príotmný

24. januára 2021