Author Picture

Sir Richard J. Evans

Sir Richard John Evans (*1947) je jedným z najvýznamnejších historikov súčasnosti. Až do svojho odchodu na dôchodok pôsobil na University of Cambridge ako Regius Professor of Modern History (kráľovský titul udeľovaný britským premiérom). Je autorom 18 odborných historických kníh a v roku 2012 ho za jeho služby historickej vede britská kráľovná povýšila do šľachtického stavu. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na nemecké dejiny 19. a 20. storočia. Jeho trilógia k dejinám tretej ríše (The Third Reich, 2003 – 2008) je považovaná za kľúčovú prácu k dejinám nacizmu.

Hitler a konšpirácie. Tretia ríša v zajatí paranoidnej mysle

Myšlienka, že v dejinách sa nič nedeje náhodou, že všetko je výsledkom tajných machinácií nepriateľských skupín, ktoré všetko manipulujú zo zákulisia, je stará ako história sama. V 21. storočí pritom popularita konšpiračných teórií narastá, sú prejavom nerozumu a odmietania kritického myslenia. Zároveň sme dnes svedkami nového nárastu fašistických, radikálne pravicových a populistických hnutí a názorov. Neprekvapí preto, že tieto dva fenomény sú prepojené. Konšpiračné teórie sú, a vždy boli, neoddeliteľnou súčasťou fašistického myslenia. Inak to nie je ani pri najradikálnejšej forme fašistickej ideológie, nacizme.

Profesor sir Richard J. Evans preto postavil otázku vzťahu konšpirácií a nacizmu do centra svojho bádania. Výsledkom je kniha, ktorú držíte v rukách. Renomovaný historik v nej prináša výsledky svojho dlhoročného výskumu a nekompromisne vyvracia mnohé mýty, legendy a polopravdy. Hitler a konšpirácie je kniha o výmysloch, klamstvách a prekrútených faktoch. Dielo jedného z najvýznamnejších súčasných svetových historikov ponúka tvrdý pohľad na našu nepokojnú dobu plnú konšpirácií a alternatívnych „faktov“.

14,90